Ciri-ciri Pemimpin yang Baik

Oleh: M. Fauzi

Sejak dari awal kajian dibuat tentang sains pengurusan, terdapat beberapa pendekatan yang digariskan dalam membuat penilaian ke atas ciri-ciri pemimpin. Pada awalnya ciri-ciri pemimpin biasanya di kaitkan dengan ‘teori orang besar’. Orang besar biasanya di kaitkan dengan bentuk fizikal yang pastinya dikaitkan dengan kekuatan fizikal. Maka lahirlah prinsip ‘orang kuat mengatasi orang yang lemah dan menjadi pemimpinnya’ dan ini biasanya di kaitkan dengan pemimpin di zaman Greek, Rom dan zaman-zaman kerajaan awal. Selaras dengan perkembangan masa ‘teori orang besar’ berkembang dengan mentakrifkan ‘orang besar’ sebagai orang yang mempunyai kekuatan dan kecerdesan asal dan kemampuan dari segi kekayaan.

Beberapa orang tokoh yang mengkaji bidang sains pengurusan samada sarjana Barat atau sarjana Islam memberikan pernyataan yang lebih spesifik apabila memperkatakan tentang ciri-ciri pemimpin. Ciri-ciri pemimpin mengikut pandangan para tokoh berkenaan adalah seperti berikut:-

Al Mawardi

1.Seorang yang adil

2.Mempunyai ilmu agama yang tinggi

3.Anggota tubuh badan yang sempurna

4.Pancaindera yang sempurna

5.Fikiran yang matang dan berani berijtihad

Ishak Mohd Rejab

1.Beragama Islam

2.Lelaki

3.Merdeka

4.Berilmu

5.Adil

6.Mampu dan berani

7.Mengasihi

8.Kuat

9.Kesempurnaan pancaindera

Ralph M. Stogdill

1.Sifat fizikal – penampilan, tenaga dan ketinggian.

2.Sifat kecerdasan dan kemampuan – bijak, matang, mempunyai harta sebagai modal dll.

3.Sifat keperibadian – kebolehsuaian, agresif dan keyakinan diri.

4.Sifat pelaksana tugas – daya pencapaian, kesungguhan dan inisiatif

5.Sifat sosial – daya kerjasama, kemampuan berkomunikasi dan kebolehan untuk bermasyarakat.

Edwin Ghiselli

1.Keselarasan di antara sifat kecerdasan dengan kemampuan mengurus dan memimpin.

2.Ada kesungguhan dan keyakinan kepada diri sendiri

3.Kecerdasan yang terlalu tinggi atau kecerdasan yang terlalu rendah akan mengurangkan keberkesanan memimpin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s