Sumbangan-Sumbangan Bani Umaiyyah Kepada Kestabilan Dunia Islam

Oleh: M. Fauzi

Pertama – Khalifah-khalifah Bani Umayyah amat mengambil berat perkembangan dan kelangsungan agama Islam. Tiada khalifah Bani Umaiyyah yang dikenal sebagai kafir atau zindiq, malah mereka amat keras memerangi golongan zindiq dan pengamal bid’ah. Malah Khalifah Bani Umaiyyah amat menghormati ulama dan golongan agama.

Kedua – Pemerintahan Bani Umayyah sangat giat menggerakkan ekspedisi jihad malah ahli kelurga Bani Umaiyyah turut terlibat dalam eskpedisi jihad secara langsung. Khalifah Bani Umaiyyah sanggup mengeluarkan belanja yang besar bagi membentuk angkatan tentera termasuklah membesarkan armada tentera laut. Penaklukan Kota Konstatinopel menjadi sasaran utamanya walaupun tidak berjaya menaklukinya.

Dizaman Khalifah Hisyam B. Abdul Malik, kilang-kilang membuat senjata dan pakaian di dirikan bagi memenuhi keperluan rakyat dan tentera. Selain daripada itu padang dan gelanggang melatih tentera berkuda di bina diseluruh wilayah Islam. Tujuannya mudah, baginda tidak mahu bekalan senjata, kuda dan pakaian bagi keperluan tentera dan rakyat terputus sekiranya berlaku peperangan yang panjang dan berterusan.

Pada zaman Khalifah Hisyam B. Abdul Malik inilah berlakunya pertempuran Balat Al Syuhada di antara kota Tours dan Poitiers, Peranchis. Pertempuran yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 114 H diantara tentera Bani Umaiyyah yang dipimpin oleh Panglima Abdul Rahman Al-Ghafiqi menentang angkatan tentera Peranchis yang dipimpin oleh Maharaja Peranchis, Charles Martel menyaksikan pasukan tentera Islam tewas dan Panglima Abdul Rahman Al-Ghafiqi syahid.

Ketiga – Khalifah Bani Umaiyyah amat prihatin tentang kestabilan dalam negara dan amat keras dalam mengekalkannya. Mereka berpandangan bahawa kestabilan negara bukan untuk keselamatan takhta semata-mata tetapi ia memberi kesan langsung kepada kepentingan Islam dan peradabannya.

Keempat – Bani Umaiyyah amat mengambil berat tentang pembinaan kemudahan rakyat seperti masjid, pusat pengajian, pelabuhan, kemudahan pengairan dan prasarana pentadbiran. Bani Umaiyyah telah berjaya membangunkan sistem pengiriman pos yang turut dilengkapi dengan infrastruktur seperti pejabat pos, terminal pos dan penyediaan petugas pos yang terlatih. Mereka juga berjaya membentuk sistem pengurusan wakaf dan penjara.

Kelima – Perhatian berat diberikan kepada penyediaan kemudahan bagi perkembangan ilmu seperti madrasah, perpustakaan dan pusat penyelidikan. Sebuah pusat penyelidikan telah di dirikan di Damsyiq. Menurut Kitab Mahasin Al-Wasail karya Al Syibli menyatakan bahawa Muawiyah r.a telah mencetuskan idea dalam dasar pendidikan hingga terbentuk sistem pendidikan berbentuk persekolahan. Bani Umaiyyah amat berminat dalam penghasilan dan penterjemahan buku-buku.

Tarikuddin Hj Hassan menyatakan pada zaman Bani Umayyah, ilmu pengetahuan dalam bidang tatabahasa Arab, kesusasteraan dan bidang agama amat berkembang pesat. Bidang pengajian agama seperti ilmu tafsir, hadis dan fekah mula berkembang pesat dan kegiatan ilmu agama berpusat di Madinah. Dalam bidang kesusasteraan pula, para penyair terkenal seperti Jarir, Farazdaq dan Akhtar telah muncul pada zaman ini.

 

Keenam – Selain dari memperbaiki jalan perdagangan dengan menyediakan kemudahan perhentian termasuk kemudahan telaga bagi kafilah perdagangan dan kafilah haji, Bani Umaiyyah memberi perhatian berat kepada peningkatan kemampuan menghasilkan makanan sendiri untuk keperluan dalam negara. Tanah-tanah pertanian baru dibuka, tanah diolah menjadi tanah pertanian dengan mengadakan sistem saliran dan membina empangan. Khalifah Yazid B. Muawiyah mengeluarkan perbelanjaannya sendiri bagi membangunkan aliran sungai yg dikenali sebagai Sungai Yazid di Damsyiq. Projek aliran sungai ini bukan sahaja khusus untuk pertanian sahaja malah berkemampuan membekalkan air minum kepada penduduk kota Damsyiq.

Semasa zaman pemerintahan Khalifah Hisyam b. Abdul Malik kawasan-kawasan paya di tebing Sungai Dajlah dikeringkan dengan membina parit dan rangkaian tali air. Hasilnya kawasan tanah pertanian yang luas dapat disediakan.

Seperti yang dijelaskan oleh  Dr. Yusuf Al ‘Isy pada muka surat 431, yang menyatakan bahawa ’Bani Umaiyyah adalah generasi birokrat, konseptor dan berperadaban’. Mereka telah melaksanakan tanggungjawab meneruskan kesinambungan pemerintahan Islam hampir 100 tahun lamanya sebelum disambung oleh kerajaan era selepasnya..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s