Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi

Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut:

Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi

Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan data dan maklumat, membuat analisis, merangka pelan strategik, merangka pelan tindakan, proses perlaksanaan, semakan dan post-mortem.

Semua proses ini bukan menjadi bebanan dan tugas pihak pengurusan tertinggi organisasi sahaja, malah ia turut menjadi tanggungjawab oleh semua individu yang bernaung di dalam organisasi berkenaan. Malah pekerja peringkat rendah seperti tukang sapu, tukang cuci, pemandu mahupun pengangkat barang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tersendiri.

Apabila pelan strategik telah dirangka dan dibentuk, ia harus diikuti pula dengan pelan tindakan. Di dalam pelan tindakan akan tersenarailah tugas masing-masing mengikut jabatan dan sasaran yang perlu di capai oleh setiap indidivu dalam jabatan berkenaan akan dapat ditentukan.

Keadaan ini jelas, kerana dalam proses perancangan ada waktunya perancangan bermula dari pengurusan tertinggi yang diperturunkan kepada kumpulan pelaksana di bawah. Manakala kumpulan pelaksana dibawah akan merangka rancangan dan membuat penetapan sasaran selaras dengan objektif dan sasaran yang perlu dipenuhi oleh jabatan tempatnya bertugas.

Prinsip Kedua – Perancangan Perlu Fleksibel

Perancangan strategik mempunyai pecahan dan fasa perlaksanaan yang tertentu. Malah perancangan kerja yang disusun dalam setiap fasa juga mengikut jangka waktu (time frame) yang tertentu. Umpamanya rancangan tahunan melibatkan perancangan yang mengandungi sasaran yang perlu dipenuhi dalam tempoh 356 hari. Manakala rancangan jangka pendek pula biasanya mengambil masa 2 -3 tahun dan paling maksimum 5 tahun. Rancangan jangka panjang pula biasanya mempunyai paling minimum 5 tahun dan terdapat organisasi yang menyusun rancangan jangka panjangnya hingga ke 10 tahun.

Walaupun masa yang di ambil bagi jangka waktu dalam pelan perancangan mungkin pendek ataupun panjang, para penggubal dasar dan pakar perancangan haruslah mempastikan bahawa perancangan perlu bersifat fleksibel.

Kemampuan untuk bersifat fleksibel harus ada bagi mempastikan matlamat, objektif dan rancangan perlaksanaan dalam  pelan perancangan boleh disesuaikan mengikut keadaan semasa.

Keperluan kepada perancangan yang berisfat fleksibel amat terasa kepentingannya, terutama bagi organisasi yang bergantung sepenuhnya kepada permintaan dan keperluan pasaran. Malah perancangan juga harus fleksibel dengan mengambil kira kemungkinan berlakunya perubahan dalam kos pengeluaran.

 

Menjadi kebiasaan dalam proses merangka pelan perancangan, proses ramalan dan membentuk senario merupakan sesuatu yang menjadikan kewajipan, namun pihak pengurusan tertinggi organisasi haruslah bersedia untuk menghadapi sebarang perkara luar jangka.

Kemampuan membentuk rancangan yang bersifat fleksibel akan memudahkan pihak pengurusan tertinggi organisasi untuk menyusun semula perancangan sesuai dengan perubahan dan pada masa yang sama ia dapat mengukuhkan semangat dan keyakinan semua pihak dalam organisasi ketika berhadapan dengan perkara di luar jangkaan.

Prinsip Ketiga – Ketentuan Kejayaan Perancangan Datangnya Dari Allah s.w.t

Sebagai umat Islam, dalam semua usaha dan perkara baik yang dilakukan di dunia ini adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. Oleh yang demikian, dalam pengurusan organisasi, proses perancangan merupakan usaha kita sebagai manusia untuk merangka, menyusun dan melaksanakan apa yang difikirkan terbaik untuk organisasi dan juga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya.

Seiring dengan usaha, kita sebagai hamba-Nya haruslah sentiasa berserah kepada Allah s.w.t. Setiap usaha yang tidak dimulakan dengan ucapan Bismillahir Rahmanir Rahim akan menjauhkan usaha berkenaan dengan rahmat Allah Ta’ala.

Begitu juga dalam proses perancangan dan perlaksanaan, haruslah dilakukan dengan ikhlas, adil dan penuh ihsan untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t. Pihak pengurusan tertinggi organisasi wajib untuk percaya kepada qadak dan qadar. Kejayaan perancangan di tentukan oleh Allah s.w.t.

Oleh yang demikian semua pihak haruslah sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh, berdoa dan memunajat kepada Allah s.w.t agar segala yang diusahakan mencapaikan sasaran yang diharapkan.

“ Dan bila Engkau telah mempunyai keputusan yang tetap, percayakanlah (bertawakallah) dirimu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mempercayakan diri (bertawakal) kepada-Nya.”

Surah Al Imran ayat 159

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s