Bahagian 5 – Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Di dalam buku yang sama, Azman Che Omar menggariskan kepentingan perancangan sebagaimana yang dipetik secara verbatim seperti butiran berikut: Menjadi landasan untuk organisasi bergerak. Semua ahli tahu apa yang patut disumbangkan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Dijadikan rujukan untuk memudahkan pengurus menilai pencapaian sebenar jabatan masing-masing. Dijadikan rujukan untuk membentuk…

Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut: Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan…

Asas & Ciri-Ciri Perancangan – Bahagian 3

Oleh: Hj. Fauzi   Dalam pengurusan, setiap pendekatan mahupun proses-proses yang dilalui haruslah mempunyai asas yang kukuh. Asas ini menjadikan setiap proses berkenaan dapat dijalankan dengan mantap, berkesan dan bersifat kos efektif.   Berdasarkan bukunya Pengantar Pengurusan, Jaafar Muhammad dan rakan-rakan menggariskan beberapa asas perancangan yang patut dilaksanakan oleh para penggubal dasar dalam sesebuah organisasi…

Apakah Definisi Perancangan?

Oleh: Hj. Fauzi Sebagaimana yang telah dicatatkan sebelum ini, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, ‘merancang’ ditakrifkan sebagai ‘proses merencanakan atau mempersiapkan’. Takrifan yang ringkas ini walaupun mampu dihuraikan namun skop huraiannya mungkin agak terhad. Merujuk kepada beberapa buah buku pengurusan, takrif perancangan mempunyai skop yang lebih luas. Umpamanya Harold Koontz dan Heiz Weihmict dalam buku mereka…

Perancangan : Pengenalan & Mukaddimah

Oleh: Hj. Mohammad Fauzi Posting terakhir penulis mengenai pengurusan adalah pada 16 April 2008. Nampaknya setelah 5 tahun, baharulah penulis beranjak untuk meneruskan perkongsian ilmu dan maklumat tentang pengurusan. Penulis memohon maaf kepada para pembaca atas perkongsian ilmu yang ‘tergantung’ selama 5 tahun dan berhasrat untuk meneruskan perkongsian ilmu sehingga selesai huraian tentang rangkaian P.O.S.C.O.R.B…

10 Saranan Bagi Pengurusan Masa Yang Berkesan

Oleh: M. Fauzi   Setelah melalui tiga (3) siri tentang pengurusan masa dengan melihat konsep pengurusan masa, dan melihat pengurusan masa dari perspektif barat dan pandangan Islam, maka dalam bahagian akhir ini, penulis ingin berkongsi Sepuluh (10) saranan bagi pengurusan masa yang berkesan.   Budayakan Tabiat Suka Mencatat – Umumnya ramai dalam kalangan kita yang…