Jenis-Jenis Perancangan – Bhg. 2

  Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Azman Che Omar membahagikan perancangan kepada dua kelompok iaitu Perancangan Strategik dan Perancangan Operasi. Apakah yang ditakrifkan sebagai Perancangan Strategik..? Azman Che Omar memetik definisi oleh Steiner yang mentakrifkan Perancangan Strategik sebagai “rancangan yang berkaitan dengan keputusan masa kini untuk tujuan masa depan”. Malah Azman Che Omar turut memberikan…

Jenis-Jenis Perancangan – Bahagian 1

Jenis-Jenis Perancangan – Bahagian 1 Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Sebagaimana yang dapat kita rumuskan sebelum ini, perancangan merupakan salah satu elemen yang utama bagi membantu kita mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan bagi mencapai objektif ini, ia perlu di rangka dan disusun supaya tindakan berkenaan mudah dilaksanakan. Proses merangka dan menyusun ini…

Perkongsian Ilmu Pasca NCMC

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Saya bersama Sdr A. Amri telah menghadiri 1st National Conference Of Management & Communication (NCMC) anjuran UUMKL di Hotel Grand Season pada 15 & 16 November 2014 yang lalu dan di dalam program ini Sdr. A. Amri telah membentangkan kertas kerja bertajuk Penghayatan Agama Sebagai Pemangkin Tingkah Laku Kerja Muslim…

Organisasi Berprestasi Tinggi

Oleh: A. Amri Pendahuluan Sejak pertengahan abad ke-20, fokus dalam kajian keorganisasian telah mula berganjak daripada aspek proses, kepada aspek manusia. Pembangunan modal insan adalah tema yang sering diperkatakan oleh sarjana-sarjana pengurusan seperti Peter Drucker, yang dikenali sebagai pengasas pengurusan moden, sebagai kunci kepada kejayaan organisasi di abad ke-21. Justeru, seawal tahun 1959, muncul konsep…

Bahagian 5 – Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Di dalam buku yang sama, Azman Che Omar menggariskan kepentingan perancangan sebagaimana yang dipetik secara verbatim seperti butiran berikut: Menjadi landasan untuk organisasi bergerak. Semua ahli tahu apa yang patut disumbangkan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Dijadikan rujukan untuk memudahkan pengurus menilai pencapaian sebenar jabatan masing-masing. Dijadikan rujukan untuk membentuk…

Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut: Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan…