Perkongsian Ilmu Pasca NCMC

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Saya bersama Sdr A. Amri telah menghadiri 1st National Conference Of Management & Communication (NCMC) anjuran UUMKL di Hotel Grand Season pada 15 & 16 November 2014 yang lalu dan di dalam program ini Sdr. A. Amri telah membentangkan kertas kerja bertajuk Penghayatan Agama Sebagai Pemangkin Tingkah Laku Kerja Muslim…

Organisasi Berprestasi Tinggi

Oleh: A. Amri Pendahuluan Sejak pertengahan abad ke-20, fokus dalam kajian keorganisasian telah mula berganjak daripada aspek proses, kepada aspek manusia. Pembangunan modal insan adalah tema yang sering diperkatakan oleh sarjana-sarjana pengurusan seperti Peter Drucker, yang dikenali sebagai pengasas pengurusan moden, sebagai kunci kepada kejayaan organisasi di abad ke-21. Justeru, seawal tahun 1959, muncul konsep…

Bahagian 5 – Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Di dalam buku yang sama, Azman Che Omar menggariskan kepentingan perancangan sebagaimana yang dipetik secara verbatim seperti butiran berikut: Menjadi landasan untuk organisasi bergerak. Semua ahli tahu apa yang patut disumbangkan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Dijadikan rujukan untuk memudahkan pengurus menilai pencapaian sebenar jabatan masing-masing. Dijadikan rujukan untuk membentuk…

Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut: Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan…

Asas & Ciri-Ciri Perancangan – Bahagian 3

Oleh: Hj. Fauzi   Dalam pengurusan, setiap pendekatan mahupun proses-proses yang dilalui haruslah mempunyai asas yang kukuh. Asas ini menjadikan setiap proses berkenaan dapat dijalankan dengan mantap, berkesan dan bersifat kos efektif.   Berdasarkan bukunya Pengantar Pengurusan, Jaafar Muhammad dan rakan-rakan menggariskan beberapa asas perancangan yang patut dilaksanakan oleh para penggubal dasar dalam sesebuah organisasi…

Apakah Definisi Perancangan?

Oleh: Hj. Fauzi Sebagaimana yang telah dicatatkan sebelum ini, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, ‘merancang’ ditakrifkan sebagai ‘proses merencanakan atau mempersiapkan’. Takrifan yang ringkas ini walaupun mampu dihuraikan namun skop huraiannya mungkin agak terhad. Merujuk kepada beberapa buah buku pengurusan, takrif perancangan mempunyai skop yang lebih luas. Umpamanya Harold Koontz dan Heiz Weihmict dalam buku mereka…