Perkongsian Ilmu Pasca NCMC

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Saya bersama Sdr A. Amri telah menghadiri 1st National Conference Of Management & Communication (NCMC) anjuran UUMKL di Hotel Grand Season pada 15 & 16 November 2014 yang lalu dan di dalam program ini Sdr. A. Amri telah membentangkan kertas kerja bertajuk Penghayatan Agama Sebagai Pemangkin Tingkah Laku Kerja Muslim…

Organisasi Berprestasi Tinggi

Oleh: A. Amri Pendahuluan Sejak pertengahan abad ke-20, fokus dalam kajian keorganisasian telah mula berganjak daripada aspek proses, kepada aspek manusia. Pembangunan modal insan adalah tema yang sering diperkatakan oleh sarjana-sarjana pengurusan seperti Peter Drucker, yang dikenali sebagai pengasas pengurusan moden, sebagai kunci kepada kejayaan organisasi di abad ke-21. Justeru, seawal tahun 1959, muncul konsep…

Bahagian 5 – Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Di dalam buku yang sama, Azman Che Omar menggariskan kepentingan perancangan sebagaimana yang dipetik secara verbatim seperti butiran berikut: Menjadi landasan untuk organisasi bergerak. Semua ahli tahu apa yang patut disumbangkan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Dijadikan rujukan untuk memudahkan pengurus menilai pencapaian sebenar jabatan masing-masing. Dijadikan rujukan untuk membentuk…

Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut: Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan…

Sumbangan-Sumbangan Bani Umaiyyah Kepada Kestabilan Dunia Islam

Oleh: M. Fauzi Pertama – Khalifah-khalifah Bani Umayyah amat mengambil berat perkembangan dan kelangsungan agama Islam. Tiada khalifah Bani Umaiyyah yang dikenal sebagai kafir atau zindiq, malah mereka amat keras memerangi golongan zindiq dan pengamal bid’ah. Malah Khalifah Bani Umaiyyah amat menghormati ulama dan golongan agama. Kedua – Pemerintahan Bani Umayyah sangat giat menggerakkan ekspedisi…