Salah Faham Dan Salah Tafsir

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Banyak berlaku salah faham dan salah tafsir mungkin timbul kerana: Pertama – Persepsi (jadi dakwaan dibuat dengan konotasi yang negatif berbaur emosi) Kedua – Salah maklumat (maklumat yang dikumpul mahupun yang disampaikan adalah tidak betul samada dengan sengaja ataupun tidak sengaja) Ketiga – Kesilapan dalam mentafsir dan menganalisis maklumat (berlaku…

Langkah Untuk Tingkat Motivasi dalam Organisasi

Ole A. Amri Langkah-langkah untuk Meningkatkan Motivasi Kakitangan Sebagai seorang pegawai, langkah-langkah yang saya akan lakukan dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kakitangan di dalam organisasi saya adalah: Pertama – Kenalpasti punca-punca sebenar mengapa kakitangan di dalam organisasi kita kurang atau hilang motivasinya. Hal ini penting agar kita tidak melakukan sesuatu langkah yang tidak bersesuaian dengan…

Psikologi Bangsa Melayu: Dulu dan Kini – Siri 2

Oleh: A. Amri Pertembungan Budaya Timur & Barat Perubahan sikap dari rasa rendah diri dan pemalu kepada sikap yang lebih agresif akibat penindasan penjajah adalah satu transformasi yang normal dan berlaku kepada masyarakat di Negara-negara lain juga. Namun, kebangkitan kali kedua ini berbeza berbanding kebangkitan zaman Kesultanan Melayu Melaka kerana budaya masyarakat Melayu telah diadun…

Psikologi Bangsa Melayu: Dulu dan Kini Siri 1

Oleh: A. Amri Asal Usul Perwatakan Melayu Apabila berbicara perihal psikologi bangsa Melayu, kita harus membicarakan dua perkara pokok, iaitu identiti asal orang Melayu serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya, dan faktor-faktor yang telah mengubah atau yang akan mengubah perwatakan bangsa Melayu. Perbincangan ini cuba mengupas pandangan beberapa cendekiawan Melayu berkenaan permasalahan dan cabaran orang Melayu…

Peranan Intelek dalam Pembangunan Masyarakat

Oleh: A. Amri Setelah setengah abad Malaysia mengharungi zaman kemerdekaan, tidak kurang dari dua puluh institusi pengajian tinggi awam naik megah bertaburan di seluruh negara. Perkembangan ini tentunya turut disokong oleh para sarjana dan pemegang PhD dalam pelbagai kepakaran. Secara logiknya kehadiran para cendekiwan ini dapat mendorong budaya ilmu dan perubahan minda di kalangan masyarakat,…

Integriti Melonjak Kualiti Hidup

Oleh: A. Amri Cabaran keempat yang terkandung di dalam Wawasan 2020 ialah “membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan diitunjangi oleh budi pekerti yang luhur.” Selain iman dan taqwa yang tinggi, integriti merupakan rencah utama dalam mewujudkan masyarakat idealistik seperti yang terkandung…

Matlamat Hidup

Oleh: A. Amri Kebanyakan orang tidak mengetahui apa yang diingininya dalam hidup. Mereka tiada satu matlamat yang dituju dalam hidup. Sesetengah yang lain pula mempunyai matlamat tetapi kabur. Matlamat amat penting bagi mereka yang inginkan kejayaan. Ia mentakrifkan dengan jelas apa yang mahu dicapai dalam jangka masa yang spesifik. Matlamat hidup umpama tiang gol di…