Palestin

Pembunuhan Beramai-Ramai Dier Yassin – Bukan Permulaan & Bukan Yang Terakhir..

Pada hari Sabtu ini – 9 April 2016 merupakan ulang-tahun ke 68, pembunuhan beramai-ramai Dier Yassin yang berlaku pada 9 April 1948. Pembunuhan beramai-ramai ini dilakukan oleh pengganas Yahudi yang menganggotai kumpulan pengganas Irgun, Stern dan Haganah. Serangan yang dibuat oleh gabungan 120 orang pengganas dari ketiga-tiga kumpulan ini dibuat atas perkampungan Dier Yassin yang…

Jenis-Jenis Perancangan – Bahagian 1

Jenis-Jenis Perancangan – Bahagian 1 Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Sebagaimana yang dapat kita rumuskan sebelum ini, perancangan merupakan salah satu elemen yang utama bagi membantu kita mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan bagi mencapai objektif ini, ia perlu di rangka dan disusun supaya tindakan berkenaan mudah dilaksanakan. Proses merangka dan menyusun ini…

Perkongsian Ilmu Pasca NCMC

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Saya bersama Sdr A. Amri telah menghadiri 1st National Conference Of Management & Communication (NCMC) anjuran UUMKL di Hotel Grand Season pada 15 & 16 November 2014 yang lalu dan di dalam program ini Sdr. A. Amri telah membentangkan kertas kerja bertajuk Penghayatan Agama Sebagai Pemangkin Tingkah Laku Kerja Muslim…

Organisasi Berprestasi Tinggi

Oleh: A. Amri Pendahuluan Sejak pertengahan abad ke-20, fokus dalam kajian keorganisasian telah mula berganjak daripada aspek proses, kepada aspek manusia. Pembangunan modal insan adalah tema yang sering diperkatakan oleh sarjana-sarjana pengurusan seperti Peter Drucker, yang dikenali sebagai pengasas pengurusan moden, sebagai kunci kepada kejayaan organisasi di abad ke-21. Justeru, seawal tahun 1959, muncul konsep…

Bahagian 5 – Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Di dalam buku yang sama, Azman Che Omar menggariskan kepentingan perancangan sebagaimana yang dipetik secara verbatim seperti butiran berikut: Menjadi landasan untuk organisasi bergerak. Semua ahli tahu apa yang patut disumbangkan untuk mencapai objektif/ matlamat organisasi. Dijadikan rujukan untuk memudahkan pengurus menilai pencapaian sebenar jabatan masing-masing. Dijadikan rujukan untuk membentuk…

Bahagian 4 – Prinsip-Prinsip Perancangan & Kepentingan Perancangan

Oleh : Hj. Mohammad Fauzi Dalam bukunya Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam, Azman Che Omar menekan bahawa proses perancangan haruslah mematuhi tiga prinsip seperti berikut: Prinsip Pertama – Perancangan Ialah Kerja Semua Individu Di Dalam Organasasi Proses perancangan adalah satu proses kerja yang berterusan sifatnya. Ia merangkumi pelbagai jenis fungsi dan tugas seperti mengumpulkan…